انواع خزانات المياه

خزانات المياه

خزانات المياه

خزانات المياه 

Water Tanks 

_____________________________________________

خزانات انظمة الحريق

Fire Systems Tanks

خزانات انظمة الحريق

خزانات انظمة الحريق

______________________________________________

خزانات كيميائية وديزل

 Diesel Tanks, Chemical Tanks

خزانات كيميائية وديزل

خزانات كيميائية وديزل

 

 

 

____________________________________________

خزانات تحت الارض

Underground Tank

خزانات تحت الارض

خزانات تحت الارض